• darkblurbg


Stichting Beetje Beter groeide vanuit een passie voor reizen en een gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De stichting heeft de missie de wereld met weinig middelen een beetje beter te maken.

Beetje Beter werd in juli 2007 opgericht en is werkzaam op de vuilnisbelt in Phnom Penh, Cambodja. De stichting is gevestigd in Voorburg. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: 

Ferrald Dunnink                       Marc Niemeijer                Ruud van der 

Voorzitter                            Penningmeester                  Secretaris

Beetje Beter laat zich bijstaan door anderen, die vanuit eigen deskundigheid, een andere invalshoek of (levens)wijsheid een bijdrage leveren. De stichting kan rekenen op een aantal vaste vrijwilligers. Noch het bestuur noch de vrijwilligers ontvangen een beloning.