• darkblurbg


Stichting Beetje Beter groeide vanuit een passie voor reizen en een gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De stichting heeft de missie de wereld met weinig middelen een beetje beter te maken.

Beetje Beter werd in juli 2007 opgericht en is werkzaam op de vuilnisbelt in Phnom Penh, Cambodja. De stichting is gevestigd in Voorburg. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Ferrald Dunnink (voorzitter), Ruud van der Maaten (secretaris) en Greg van Eick (penningmeester). Het bestuur wordt ondersteund door Jacqueline Dunnink (adviseur). 

Beetje Beter laat zich bijstaan door anderen, die vanuit eigen deskundigheid, een andere invalshoek of (levens)wijsheid een bijdrage leveren. De stichting kan rekenen op een aantal vaste vrijwilligers. Noch het bestuur noch de vrijwilligers ontvangen een beloning.

Onze partner in Cambodja is sinds de oprichting de heer Kimlay Lim. Hij is ons lokale aanspreekpunt en hij stuurt de plaatselijke staf, bestaande uit Cambodjaanse docenten, van onze leercentra aan.