Nederlands

Beetje Beter verlaat Phnom Penh en vertrekt naar het platteland

Gepubliceerd op: 08-11-2023

Amper een jaar geleden reizen Ruud en Jacqueline, voor het eerst na de coronapandemie, weer naar Cambodja. Ferrald en Greg gaan een paar maanden later. Er is opvallend veel veranderd. De bouwkoorts in Phnom Penh is toegeslagen. Met chinees geld is een moderne skyline verrezen. De meeste sloppenwijken hebben plaatsgemaakt voor hoge woontorens. Het lijken spookflats omdat bijna niemand ze kan betalen. Het heeft ertoe geleid dat de allerarmsten noodgedwongen de stad verlaten hebben. Tijdens deze reizen (en weer terug in Nederland) bepaalden we onze verdere koers. Samen met Kimlay Lim, onze partner in Cambodja.

De keuze was niet makkelijk, maar wel duidelijk. Na 16 jaar werkzaam te zijn geweest in Phnom Penh hebben we onze laatste school gesloten. Veel leerlingen zijn vertrokken, andere zijn aan het einde van hun schoolperiode en een enkeling gaat afstuderen aan de universiteit. We hebben afscheid van de kinderen genomen. Voor kinderen die zonder ondersteuning niet naar school kunnen, reserveren we een budget.

We hebben onze activiteiten verplaatst naar het platteland, vlakbij Kampot, in het zuiden van Cambodja. Ook hier richten we ons op kansarme kinderen. Inmiddels helpen we 6 kinderen naar een reguliere school. We betalen het schoolmateriaal, uniformen, schoolgeld, etc. en ondersteunen het gezin met een maandelijkse rijstvoorraad. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe school om de kinderen, gedurende het dagdeel waarop ze niet naar de reguliere school kunnen, op te vangen. 

Op deze nieuwe plek hopen we de wereld voor een aantal kinderen weer een beetje beter en mooier te maken!