• darkblurbg

Duurzaam resultaat

Beetje Beter richt zich op de eigen kracht van (kans)arme mensen. De stichting werkt zoveel mogelijk samen met de lokale bevolking. Naar onze mening kan alleen op die manier een duurzaam resultaat worden bereikt.

Kinderen hebben recht op een toekomst

De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Cambodja: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs (bijna) geen werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor diens familie èn voor hun land.

Elke cent kunnen verantwoorden

Een zorgvuldig en transparant financieel beleid betekent dat iedere euro terug te vinden moet zijn, of het nu om gaat om schooluniformen of om het bekostigen van een operatie. Beetje Beter financiert middelen die onderwijs en gezondheid ten goede komen, maar geeft nooit contant geld. Om gelijkheid te garanderen is individuele sponsoring voor één bepaald kind niet mogelijk. De jaarrekening van Beetje Beter is volledig openbaar.

Een Beetje Beter

Beetje Beter laat zien hoe er met weinig middelen veel bereikt kan worden. De activiteiten en plannen voor de toekomst van Beetje Beter zijn uitgebreid beschreven in het beleidsplan.