Nederlands

30 april 2024

Stichting Beetje Beter (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27303639) verwerkt persoonsgegevens voor de uitoefening van de werkzaamheden. Beetje Beter respecteert de privacy van donateurs, samenwerkingspartners en de kinderen in Cambodja. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om.

Vastleggen van gegevens

Wij ontvangen geen subsidies en zijn afhankelijk van donateurs en sponsors. Daarom is het voor ons noodzakelijk (persoons)gegevens vast te leggen om de volgende werkzaamheden te kunnen uitvoeren:

  • het aangaan en onderhouden van (persoonlijk, zakelijke en financiële) relatie met donateurs, sponsors, vrijwilligers en samenwerkingspartners;
  • het voeren van de donateursadministratie; 
  • het uitvoeren van marketingactiviteiten via verschillende kanalen: telefoon, e-mail en social media; 
  • het registreren van je gegevens of ingetrokken toestemming om via deze kanalen contact met je te onderhouden. 

Het vastleggen van gegevens voor de hierboven genoemde werkzaamheden doen we op basis van een gerechtvaardigd belang. Op het webformulier van de website vragen we toestemming voor het vastleggen van deze gegevens. Publicatie van namen of beeldmateriaal van personen of organisaties op onze website of social media doen wij alleen met nadrukkelijke toestemming. 

De volgende gegevens leggen wij vast:

  • Naam, (bedrijfsnaam), adres, geslacht, e-mail en telefoonnummer;
  • Bankrekeningnummer en giftbedrag.

Wij bewaren gegevens zolang als nodig is. Wij verstrekken nooit (persoons)gegevens aan anderen tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. 

Privacy van de kinderen in Cambodja

Wie donaties wil binnenhalen zal eerder kiezen voor beelden die het belang van doneren versterken. Omdat de doelen van Beetje Beter op kinderen zijn gericht, ontkomen we er soms niet aan kinderen in beeld te brengen. Wij willen de rechten van de kinderen in Cambodja beschermen en hanteren daarom de volgende uitgangspunten:

  • Wij brengen kinderen in principe niet herkenbaar in beeld. Kinderen worden bijvoorbeeld van afstand of van achteren gefotografeerd;
  • Kinderen en hun ouders die wel herkenbaar in beeld zijn gebracht hebben hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven.