Nederlands

Hoe voorkomen wij grensoverschrijdend gedrag bij Beetje Beter?

Gepubliceerd op: 07-03-2018

De misstanden die recent bij een aantal grote organisaties aan het licht zijn gekomen hebben ons uiteraard ook geschokt. Dat de gebeurtenissen zich afgespeeld hebben in organisaties die juist opkomen voor de rechten van kinderen, jongeren en vrouwen is onvergeeflijk. Het is begrijpelijk dat donateurs afhaken omdat het vertrouwen in goede doelen beschaamd is. Helaas betekent dit wel dat de goeden onder de kwaden lijden.

Ook wij zijn als kleine organisatie kwetsbaar. Wij zijn niet heilig, maar wij doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag van vrijwilligers en medewerkers en onveilige situaties voor de kinderen in Cambodja te voorkomen.

Integriteit en veiligheid voor de kinderen staan voor ons altijd op de eerste plaats. Daar hebben wij de nodige preventieve maatregelen voor genomen. Zo ondertekent bijvoorbeeld iedereen een gedragscode. Daarin staat onder andere vastgelegd dat medewerkers en vrijwilligers nooit alleen zijn met een kind. Ook vragen wij van iedere vrijwilliger een Verklaring Omtrent het Gedrag, vragen wij referenties op en voeren met iedereen een persoonlijk gesprek waarin dit thema aan bod komt. Iedere vrijwilliger neemt verplicht deel aan een voorbereidingsdag. Tijdens deze dag wordt aandacht besteed aan de normen en waarden en bespreken we hoe misstanden gemeld kunnen worden. In Cambodja staan we, afgestemd op de leeftijd van de kinderen, periodiek stil bij dit thema tijdens de lessen.

Wij spreken de hoop uit dat onze donateurs ons niet afrekenen op de recente onthullingen bij andere organisaties. Wij hebben een groot aantal kansarme kinderen ons commitment gegeven en willen ze niet in de steek laten.