Nederlands

Stichting Beetje Beter bestaat tien jaar in 2017

Gepubliceerd op: 30-12-2016

In het voorjaar van 2007 reisde Ferrald Dunnink voor het eerst naar Cambodja. Tijdens deze lange reis kwam hij, langs vele omwegen, uiteindelijk op de smerige vuilnisbelt van Phnom Penh terecht. In de onverdraaglijke hitte en de weerzinwekkende stank zochten volwassenen en kinderen tussen de vuilnis naar bruikbaar materiaal. Op deze afschuwelijke plek ontstond destijds het idee voor Beetje Beter. Nu, tien jaar later, blikken wij met Ferrald terug en staan we er even bij stil

Er was niets dan afval. De grond was bezaaid met afval, zover je kon kijken. Overal stonden hutjes van afgedankt plastic. Hier en daar ontstond door de hitte een spontane brand. “We waren naar Azië gereisd om ergens een project te starten. Ik wilde iets doen.” herinnert Ferrald zich en vervolgt: “Na wekenlang rondgereisd te hebben stond ik daar, middenin dat stukje hel op aarde. Ik wist dat we daar met heel wat inspanning en een beetje geld veel konden betekenen.” De daaropvolgende periode werd het idee verder uitgewerkt en ontmoette hij Kimlay Lim. “We hebben veel aan hem te danken. En nog steeds is de samenwerking met deze Cambodjaanse collega, die vanaf het begin als coördinator werkte, fantastisch!” benadrukt Ferrald. Toen Ferrald na deze maandenlange reis terugkeerde naar Nederland waren de eerste drie kinderen gestart met school. 

Inmiddels is de vuilnisbelt niet meer actief op deze plek. Maar de sloppenwijken zijn gebleven. Op dit moment helpt Stichting Beetje Beter een groot aantal kinderen naar school. Kinderen in Cambodja kunnen alleen of in de ochtend of in de middag naar de basisschool. Beetje Beter heeft daarom twee Leercentra opgericht om de kinderen gedurende het dagdeel dat ze niet naar school kunnen op te vangen. Op beide locaties wordt in totaal aan ruim driehonderd kinderen in de leeftijd van zes tot en met zestien jaar Engelse les en computerles gegeven. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan thema’s als sport, spel en de hygiëne. Op deze manier brengen de kinderen de dag door op een prettige plek en leren zij dingen die belangrijk zijn voor een betere toekomst.

Dit alles is uitsluitend gelukt dankzij de inzet van onze partner en medewerkers in Cambodja, de steun van onze trouwe donateurs en de hulp van vrijwilligers in Nederland en in Cambodja. Iedereen die zich heeft ingezet, op welke manier dan ook: ontzettend bedankt! Natuurlijk zijn wij nog lang niet klaar in Cambodja en willen wij de kinderen blijven ondersteunen en hebben we veel plannen voor de toekomst.